Đóng

Sinh học nông nghiệp

30/07/2021

Vi khuẩn Bacillus pumilus cải thiện sự phát triển của cây cà chua & sự hấp thụ đạm của cây khi bón phân đạm khi trồng trong nhà kính

Bào tử vi khuẩn Bacillus pumilus

Điểm nổi bật

  • Bacillus pumilus cải thiện sự phát triển của cà chua và sự hấp thụ đạm khi bón phân đạm khi trồng trong nhà kính
  • pumilus không ảnh hưởng đến sự phát triển của cà chua hoặc sự hấp thụ đạm khi không bón phân đạm.
  • Bacillus pumilus ảnh hưởng đến sự cố định đạm do pumilus tạo ra góp phần làm cho cà chua hấp thụ đạm.
  • Bacillus pumilus ảnh hưởng đến sự cố định đạm do pumilus tạo ra được liên kết với gen nifH của vi khuẩn.
  • Quá trình thoát hơi nước của lá có liên quan đến sự hấp thu đạm của B. pumilus 

Trừu tượng

  • Một số vi khuẩn thúc đẩy tăng trưởng thực vật (PGPB) có khả năng cố định đạm trong khí quyển và có thể được sử dụng để giảm lượng phân đạm (N) bón trong nông nghiệp. Một lượng lớn phân đạm được bón cho cà chua (Solanum lycopersicum L.).
  • Tuy nhiên, người ta ít chú ý đến vai trò của PGPB trong dinh dưỡng đạm của cà chua. Nghiên cứu này được thực hiện trong điều kiện nhà kính để điều tra các cơ chế chính làm cơ sở cho dinh dưỡng đạm cải thiện PGPB trong cà chua.
  • Cây cà chua được trồng trong chậu dưới đất tự nhiên, không bón đạm hoặc cung cấp 150 mg đạm cho 1 kg đất khô dưới dạng urê, có hoặc không cấy vi khuẩn Bacillus pumilus (PGPB). Cung cấp nitơ cải thiện sự phát triển của cà chua, đất NH4+nồng độ, và cây hút đạm. Đạm làm tăng quần thể vi khuẩn, biểu hiện gen nifH của vi khuẩn và hoạt động nitrogenase trong đất chỉ khi cấy vi khuẩn B. pumilus . 
  • Việc cấy vi khuẩn B. pumilus đã cải thiện sự phát triển của cà chua, sự hấp thụ đạm, nồng độ NH4+ trong đất, mức độ quần thể vi khuẩn rhizobacteria, sự biểu hiện gen của vi khuẩn trong đất và hoạt động nitrogenase của đất chỉ trong điều kiện có bổ sung đạm. 
  • Những kết quả này cho thấy rằng việc cấy B. pumilus cải thiện sự phát triển của cà chua trong điều kiện cung cấp thêm phân bón đạm do sự gia tăng sự hấp thu đạm của rễ từ B. pumilus được hỗ trợ đạm cố định trong đất.

 

– Chúng tôi cung cấp nguyên liệu chủng vi sinh Bacillus pumilus

– Chi tiết về nguyên liệu, liên hệ 0979 050 080 (Mr Toàn)

Tài liệu khác

Hotline 0979050080
error: Content is protected !!