Đóng

Sinh học môi trường

26/06/2021

Cơ chế xử lý phèn của chế phẩm vi sinh Thio Alum

THÀNH PHẦN: Hỗn hợp Vi khuẩn Bacillus spp & Thiobacillus spp

TÁC DỤNG: Khử phèn và cải tạo môi trường

CƠ CHẾ TÁC DỤNG:

– Đất nhiễm phèn là loại đất được hình thành ở vùng ven biển có nhiều xác sinh vật chứa lưu huỳnh. Các sinh vật này bị phân huỷ yếm khí, giải phóng ra lưu huỳnh (S). Trong điều kiện yếm khí, lưu huỳnh (S) sẽ kết hợp với nguyên tố sắt có sẵn trong phù sa tạo thành hợp chất Pyrite (FeS2).

Hình minh họa: Ao nuôi hoặc vùng nước bị nhiễm phèn

– Khi tiếp xúc với không khí, pyrite trong đất ẩm bị oxy hóa, hình thành các oxít sắt và axít sulfuric. Axít sulfuric làm tan sắt và kim loại nặng trong đất nhưnhôm, kẽm, mangan, đồng từ đất. Kết quả là đất bị chua, nước  pH thấp, và chứa các kim loại độc hại vượt quá ngưỡng cho phép

– Vi khuẩn Bacillus spp có vai trò loại bỏ pyrite (FeS2) dư thừa trong môi trường ao  qua các phản ứng như sau:

Phản ứng 1: Khởi đầu

  • Một lượng lớn pyrite (FeS2) được tiếp xúc không khí trong giai đoạn phơi khô ao. Sự tiếp xúc của pyrite với oxy gây ra phản ứng hòa tan của nó và sự oxy hóa tự nhiên của lưu huỳnh thành sulfate, hình thành sắt II (Fe2+) và axít sulfuric:

2 FeS2 + 7 O2 + 2 H2O -> 2 Fe2+ + 4 H2SO4

Phản ứng 2: Sản phẩm

  • Các sản phẩm của phản ứng 1 có lợi cho sự phát triển của vi khuẩn Thiobacillus spp, chúng oxy hóa sắt II (Fe2+) (có nguồn gốc từ pyrite) thành sắt III (Fe3+):

Fe2+ + ¼ O2 + H+ -> Fe3+ + ½ H2O

Sản phẩm của phản ứng là Sắt III (Fe3+) sẽ:

  • Một phần trở thành nguồn khoáng chất cung cấp cho tôm và tảo, vi khuẩn Thiobacillus spp và các vi sinh vật trong quá trình phát triển
  • Một phần tham gia vào phản ứng

Phản ứng 3: Chu kỳ tăng sinh

  • Sắt III (Fe3+): tiếp tục tham gia phản ứng với lượng pyrite dư thừa, hình thành nhiều sắt II (Fe2+):

FeS2 + 14 Fe3+ + 8 H2O -> 15 Fe2+ + 2 SO42- + 16 H+

– Các sản phẩm của chu kỳ tăng sinh [sắt II (Fe2+) và axit sulfuric (H2SO4)] tham gia lại phản ứng 2. Kích thích sự sinh trưởng của vi khuẩn Bacillus spp, tảo và động vật thủy sản như một nguồn khoáng chất.

– Kết quả cuối cùng: pyrite (FeS2) bị cạn kiệt, nhờ đó môi trường nước được trong sạch, giảm thiểu ô nhiễm

Thông tin về chế phẩm vi sinh Thio Alum. Liên hệ 0979 050 080 (Mr Toàn)

Tài liệu khác

Hotline 0979050080
error: Content is protected !!