Amoni Molypdat – (NH4)6MO7O24.4H2O

Chi tiết về sản phẩm liên hệ 0979 050 080 – Mr Toàn Tên quốc tế : Ammonium Heptamolybdate Xuất xứ […]

12/03/2019 GHD Biologicals