Cơ chế xử lý phèn của chế phẩm vi sinh Thio Alum

THÀNH PHẦN: Hỗn hợp Vi khuẩn Bacillus spp & Thiobacillus spp TÁC DỤNG: Khử phèn và cải tạo môi trường CƠ CHẾ TÁC DỤNG: – Đất nhiễm phèn […]

26/06/2021 GHD Biologicals