Đóng

Hoa kiểng, bon sai

Vitamin B12

Thuật ngữ vitamin B12 (viết tắt B12) có hai cách dùng: Ở nghĩa rộng, nó chỉ nhóm cobalamin, là những hợp chất chứa Co, […]

08/10/2020 GHD Biologicals

Vitamin B1

– Thiamine, còn được gọi là thiamin hoặc vitamin B1, là một loại vitamin có trong thực phẩm, và được sản xuất dưới dạng thực phẩm […]

08/10/2020 GHD Biologicals

Hotline 0979050080
error: Content is protected !!