Đóng

Chuyên hoa kiểng, cây cảnh

Vitamin B12

Thuật ngữ vitamin B12 (viết tắt B12) có hai cách dùng: Ở nghĩa rộng, nó chỉ nhóm cobalamin, là những hợp chất chứa Co, […]

08/10/2020 GHD Biologicals

Vitamin B1

– Thiamine, còn được gọi là thiamin hoặc vitamin B1, là một loại vitamin có trong thực phẩm, và được sản xuất dưới dạng thực phẩm […]

08/10/2020 GHD Biologicals

B-COMPLEX TE

Hỗn hợp Vitamin B1, B6, B12 + Vi lượng chelate: Bo, Mo, Cu, Fe, Zn, Mn… – Giải độc, chống […]

07/10/2020 GHD Biologicals

Hotline 0979050080