Đóng

Nhóm Trichoderma

Soil Trichoderma T-4

Chế phẩm Soil Trichoderma T-4 của GHD Biologicals, có chứa 4 loài nấm Trichoderma phổ biến có ích cụ thể. […]

27/07/2021 GHD Biologicals

Trichoderma viride

Giới thiệu Trichoderma Viride là một loại nấm có ích, tồn tại rộng rãi trong đất và các giá thể […]

11/07/2021 GHD Biologicals

Trichoderma harzianum

Giới thiệu Trichoderma Harzianum là một loại nấm được sử dụng làm thuốc diệt nấm. Nó được sử dụng để […]

11/07/2021 GHD Biologicals

Trichoderma hamatum

Kích thích sức đề kháng và các phản ứng phòng vệ liên quan ở Trichoderma hamatum gây ra sự bảo […]

11/07/2021 GHD Biologicals

Trichoderma asperellum

Bào tử Trichoderma asperellum – Nấm sợi Trichoderma asperellum là loài agamospecies khác biệt về mặt di truyền với sự phân […]

11/07/2021 GHD Biologicals

Hotline 0979050080
error: Content is protected !!