Đóng

Nhóm Trichoderma

Trichoderma koningii

Giới thiệu Trichoderma koningii là một vi sinh vật đất rất phổ biến phân phối trên toàn thế giới. Nó […]

23/07/2021 GHD Biologicals

Trichoderma viride

Giới thiệu Trichoderma Viride là một loại nấm có ích, tồn tại rộng rãi trong đất và các giá thể […]

11/07/2021 GHD Biologicals

Trichoderma harzianum

Giới thiệu Trichoderma Harzianum là một loại nấm được sử dụng làm thuốc diệt nấm. Nó được sử dụng để […]

11/07/2021 GHD Biologicals

Trichoderma hamatum

Kích thích sức đề kháng và các phản ứng phòng vệ liên quan ở Trichoderma hamatum gây ra sự bảo […]

11/07/2021 GHD Biologicals

Hotline 0979050080