Min-Max (QS-326) – Hoạt chất hữu cơ sinh học siêu lan tỏa, bao phủ rộng, thẩm thấu nhanh, chống rửa trôi

HOẠT CHẤT CHÍNH – Là chất bám dính hữu cơ sinh học thế hệ mới nhất có khả năng siêu […]

10/09/2022 GHD Biologicals