Đóng

Vitamin B1

– Thiamine, còn được gọi là thiamin hoặc vitamin B1, là một loại vitamin có trong thực phẩm, và được sản xuất dưới dạng thực phẩm […]

08/10/2020 Mr Toàn

Hotline 0979050080