Nấm kiểm soát tuyến trùng rễ ký sinh thực vật Purpureocillium lilacinum & Monacrosporium lysipagum

Tên quốc tế : Purpureocillium lilacinum & Monacrosporium lysipagum Xuất xứ : Ấn Độ Dạng bột, Quy cách đóng gói theo yêu […]

26/03/2019 Mr Toàn