Đóng

Quản lý bệnh hại

Vi khuẩn Pseudomonas sp

Phân loại khoa học Vực (domain) Bacteria Ngành (phylum) Proteobacteria Lớp (class) Gammaproteobacteria Bộ (ordo) Pseudomonadales Họ (familia) Pseudomonadaceae Chi (genus) Pseudomonas Migula 1894   P. aeruginosa colonies […]

05/04/2019 Mr Toàn

Vi khuẩn Streptomyces sp (xạ khuẩn)

Giới (regnum) Vi khuẩn Ngành (phylum) Actinobacteria Lớp (class) Actinobacteria Bộ (ordo) Actinomycetales Họ (familia) Streptomycetaceae Chi (genus) Streptomyces Waksman & Henrici 1943 Khoảng 550 loài – […]

03/04/2019 Mr Toàn

Hotline 0979050080