Đóng

Ức chế sinh trưởng

Acid Abscisic (ABA)

Ký hiệu: ABA Tên quốc tế: (2 Z , 4 E ) -5 – [(1 S ) -1-hydroxy-2,6,6-trimethyl-4-oxocyclohex-2-en-1-yl] -3-methylpenta-2,4-dienoic axit   Chi tiết về sản phẩm liên hệ […]

13/03/2019 Mr Toàn

Hotline 0979050080