Đóng

Kích thích sinh trưởng

Compound Sodium Nitrophenolate (SNP 98%)

Tên quốc tế : Compound Sodium Nitrophenolate Tên gọi hóa học:  Sodium 5-nitroguaiacolate, Sodium ortho-nitrophenolate, Sodium para-nitrophenolate. Xuất xứ :    […]

01/04/2019 Mr Toàn

Hotline 0979050080